Lentotyöt

 

Toimiva lentotyöpalvelu rakentuu kokeneiden ammattilaisten tiimityöstä.

Lentotyöpalvelussa töiden toteutusta edeltää yhteistyössä asiakkaan kanssa tehtävä lentotekninen suunnittelu. Hankkeesta vastaava operaattorimme tarkastaa lentopaikat maastossa sekä ohjeistaa niillä ennen kuljetuksia ja lentotöitä tehtävät valmistelut. Operaattori laatii lisäksi asiakkaan työohjelmien ja -karttojen pohjalta levitysyksikön käyttöön työkartat ja varastotiedot.

Lentotöiden tekninen ydin on helikopterista, erilaisista levittimistä ja metsälannoituksiin kehitetystä lastausautosta muodostuva levitysyksikkö. Yksikön toiminta on hyvin valmistellulla lentopaikalla yksinkertaisen tehokasta.  Kuljettaja purkaa suursäkit auton omalla nosturilla kuormauslaitteeseen, josta lastaaja syöttää materiaalin vaa'attuna levittimeen. Kun yksi levitin palaa autolle tyhjänä, on toinen jo odottamassa täytenä omaa kierrostaan.

Lentäjän työkaluina levitystyössä ovat sähköiset kartat ja gps-laitteisto. Kemiallisten lannoitteiden levityksessä kalustona ovat lisäksi tietokoneohjatut levittimet. Materiaalin syöttö käynnistyy täsmällisesti työalueelle tullessa ja loppuu siltä poistuttaessa. Lannoitteen syöttö säätyy lentonopeuden ja -korkeuden mukaanTyöjälki on näin erittäin tasainen.

 

Säkit siististi kiertoon
 

Tyhjien lannoitesäkkien paalaus lentopaikoilla ja kierrätys on liitetty kiinteäksi osaksi lentotyöpalvelua. Paalattuna tyhjät säkit eivät lennä roottorivirran mukana vaaraa aiheuttamassa ja lentopaikka jää siistiksi töiden valmistuttua. Paalatut säkkit kerätään erillisillä kuljetuksilla pois työmailta ja toimitetaan uusiokäyttöön. 

Tuhkalannoitus

Tuhkalannoitukseen kehitetty tekniikka ja erityisosaaminen avaavat tien ympärivuotiseen lannoitustoimintaan. Lannoituspalvelu sisältää tuhkalannoituksissa koko ketjun - tuotteet, kuljetukset ja levitystyön.
Katso video...
Muut metsälannoitukset


Lentolevitys on helppo ja joustava menetelmä kaikenlaisten metsänlannoitusten toteutukseen. Ilmasta käsin työt voidaan tehdä oikeaan aikaan, ei silloin kun hakkuut tai muut metsänhoitotyöt sallivat. Lannoitus käy helikopterilla sujuvasti ilman kivisten maastojen, soiden ja vesistöjen rikkomien maisemien tai hankalien kiinteistörajojen tuomia ongelmia. Puusto- ja maastovauriot voidaan lentolannoituksella välttää kokonaan.

 

Kalkitus


Kalkitus helikopterilla on nopea ja tarkka menetelmä happamuushaittojen torjuntaan. Ilmasta käsin kalkitusaineen levitys onnistuu kaikkein vaativimmillakin ongelmakohteilla suunnitelman mukaisesti. Metsälannoitteiden levityksessä koeteltu kuormaus- ja levitintekniikka soveltuu myös useimpien kalkitusaineiden levitykseen.
Katso video...