Uusi metsitystukilaki edistämään hiilensidontaa

Uusi metsitystukilaki edistämään hiilensidontaa

Määräaikainen vuosille 2021-2023 säädetty metsityslaki tukee puuttomien tai lähes puuttomien alueiden metsittämistä. Tällaisia ovat esimerkiksi maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot tai entiset turvetuotantoalueet. Tuen tarkoituksena on edistää hiilensidontaa.

Tuen määrä vaihtelee maalajin, metsitystavan ja puulajien mukaan. Tuki muodostuu kahdesta osasta, kustannuskorvauksesta sekä hoitopalkkiosta ja sen voi saada vähintään puolen hehtaarin kokoiselle kohteelle, joka on leveydeltään vähintään 20 metriä.

Kustannuskorvauksen määrä/hehtaari:

  • 2 000 € turvepohjaisten maiden istutus
  • 1 500 € kivennäismaiden istutus ja kylvö (mahdollisuus myös 300 € korotettuun tukeen, jos vähintään ¼ taimista on jaloja lehtipuita tai tervaleppää)
  • 1 500 € entisten turvetuotantoalueiden istutus
  • 1 000 € entisten turvetuotantoalueiden kylvö

Hoitopalkkion määrä/hehtaari:

  • 900 € kaikilla maapohjilla
    Maksetaan kahdessa 450 € erässä kahden ja kahdeksan vuoden kuluttua metsityksen toteutusilmoituksesta, kun taimikko on hoidettu asianmukaisesti.

”Me Ecolanilla haluamme edistää metsien kykyä toimia hiilivarastona ja -nieluna. On hyvin tärkeää, että metsitystä tuetaan.”  Henry Mantsinen, Liiketoimintapäällikkö Ecolan Silva® tuhkaravinteet ja lannoituspalvelut

Ecolanilta löydät ekologiset, tarvitsemasi tuhkaravinteet. Näitä ovat Ecolan Cinis ja Ecolan Horus ja kysy myös tarvittaessa levityspalvelua.

Metsitystukea voi hakea Metsäkeskuksen sähköisestä hakuportaalista tai paperisena toimitettuna Metsäkeskuksen toimipisteisiin tai turvapostilla osoitteeseen kemerahakemukset@metsakeskus.fi. Hakulomakkeen löydät osoitteesta https://www.metsakeskus.fi/lomakkeet .

Viimeisimmät ajankohtaiset

Katso kaikki ajankohtaiset
Go to Top