Tutkitusti tuottava Ecolan Silva®-metsäravinne

Lue lisää

ENEMMÄN PUUTA

Lannoitus lisää aina puun tuotosta. Turvemaan lannoitus Ecolan Silva® HORUS tuhkaravinteella tuottaa kahdessa vuosikymmenessä 40–80 m3/ha suuremman puusadon kuin ilman ravinnetilan korjaamista. Ecolan Silva® NITRO typpi-tuhkaravinteella yksi lannoituskerta riittää tuottamaan kivennäismaan metsässä 30–40 m3 lisäkasvua.

NOPEAMMIN PUUTA

Lannoitettu metsä tuottaa puuta ja tuloja aina nopeammin kuin ilman lannoitusta. Lannoitukset Ecolan Silva® metsäravinteella takaavat puuston tasapainoisen ravinteiden saannin yli 20 vuodeksi ja varmistavat, että mahdolliset jatkolannoitukset ovat optimaalisen tehokkaita.

Yhdellä alueella lannoituksella tuotetun lisäkasvun verran voidaan korjata puuta toisaalla, ilman että vähennetään tulevien vuosien hakkuumahdollisuuksia.

PAREMPAA PUUTA

Laatu tehdään latvasta alkaen. Moniravinteiset Ecolan Silva® metsäravinteet poistavat vakavat ravinnehäiriöt ja ehkäisevät näin ne taloudelliset tappiot, joita mm. fosforin-, kaliumin- ja boorinpuutoksista aiheutuu hoitamattomina. Kun latvuksen terveys on hyvä taimivaiheesta alkaen, puu kasvaa nopeammin ja vähemmän vikautuneena järeäksi ainespuuksi, arvokkaaksi tyvitukiksi ja terveoksaisiksi latvatukeiksi.

ARVOKKAAMPI METSÄ

Metsän arvostus kiinteistönä perustuu pääosin sen puustoon ladattuun pääomaan. Lannoitus Ecolan Silva® metsäravinteilla lisää suoraan metsään kasvuna kertyvää pääomaa ja odotusarvoja, joita puntaroidaan aina tilan vaihtaessa omistajaa. Lannoitus hyödyttää sekä myyjää että ostajaa.

TUOTTOA SUKUPOLVELTA TOISELLE

Sukupolvenvaihdoksissa luodaan perusta tulevaisuudelle. Metsätilan luovuttaja voi korjata puusatoa vielä kerran kestävästi, sijoittaa varoja metsätilaan lannoituksena ja vähentää kulut verotuksessa. Hyvin suunniteltuna uusi omistaja maksaa näin vähemmän veroja ja saa silti omistukseensa entistä paremmin kasvavan metsätilan.

Käyttämällä suomalaisella huippuosaamisella valmistettuja ECOLAN® -tuotteita olet mukana ilmastonmuutoksen torjumisessa

Ota yhteyttä