FI | EN

Ecolan Agra®
8-4-2

Soveltuu viljojen, öljykasvien, perunan ja puutarhakasvien lannoitukseen.

Soveltuu käytettäväksi luonnonmukaisessa viljelyssä täydennyslannoitteena viljelysuunnitelman mukaisesti. Tuote on rakeistettu ja sen levittämiseen sopivat normaalit lannoitteen levittimet.

Etuna tuotteella on pieni käyttömäärä (500-1000 kiloa hehtaarille), jolloin pelto säästyy herkkinä aikoina liialliselta tiivistymiseltä levityksessä kasvinviljelyssä kevätkylvön yhteydessä. Levitysmäärällä hehtaarille saadaan 40-80kg typpeä ja 20-40kg fosforia. Tuotetta voidaan käyttää myös lisäravinnelähteenä muiden ravinnelähteiden mm. karjanlannan ohella keväällä tai syksyllä tallautumiselle herkkänä aikana. Lannoitteen fosforista lasketaan 60 % kasveille käyttökelpoiseksi ympäristötukiehtojen mukaisesti.

Pääravinnepitoisuudet (% kuiva-aineesta):

Typpi(N) 8,0 % , (vesiliukoinen 2,5 %)
Fosfori(P) 4,0 %
Kalium (K) 2,0 %
Kalsium(Ca) 11,0 %
Rikki (S) 1,5 %
Orgaanista ainesta 75 %


Käyttörajoitukset: Eläinperäistä sivutuotetta sisältävällä lannoitteella lannoitettua aluetta ei saa laiduntaa eikä siitä saa korjata satoa lannoitusta seuraavien 21 vuorokauden kuluessa.
Varastointi: Lannoite on varastoitava kuivassa, katetussa tilassa esimerkiksi kuormalavojen päällä maakosteuden välttämiseksi.

Jälleenmyynti: Lantmännen