FI | EN

Ecolan Agra®
8-4-2

Soveltuu viljojen, öljykasvien, perunan ja puutarhakasvien lannoitukseen.

Soveltuu käytettäväksi luonnonmukaisessa viljelyssä täydennyslannoitteena viljelysuunnitelman mukaisesti. Tuote on rakeistettu ja sen levittämiseen sopivat normaalit lannoitteen levittimet.

Etuna tuotteella on pieni käyttömäärä (500–1000 kiloa hehtaarille), jolloin pelto säästyy herkkinä aikoina liialliselta tiivistymiseltä levityksessä kasvinviljelyssä kevätkylvön yhteydessä. Levitysmäärällä hehtaarille saadaan 40-80kg typpeä ja 20-40kg fosforia. Tuotetta voidaan käyttää myös lisäravinnelähteenä muiden ravinnelähteiden mm. karjanlannan ohella keväällä tai syksyllä tallautumiselle herkkänä aikana. Lannoitteen fosforista lasketaan 60 % kasveille käyttökelpoiseksi ympäristötukiehtojen mukaisesti.

Pääravinnepitoisuudet (% kuiva-aineesta):

Typpi(N) 8,0 % , (vesiliukoinen 2,5 %)
Fosfori(P) 4,0 %
Kalium (K) 2,0 %
Kalsium(Ca) 11,0 %
Rikki (S) 1,5 %
Orgaanista ainesta 75 %


Käyttörajoitukset: Eläinperäistä sivutuotetta sisältävällä lannoitteella lannoitettua aluetta ei saa laiduntaa eikä siitä saa korjata satoa lannoitusta seuraavien 21 vuorokauden kuluessa.
Varastointi: Lannoite on varastoitava kuivassa, katetussa tilassa esimerkiksi kuormalavojen päällä maakosteuden välttämiseksi.

Jälleenmyynti: Lantmännen