FI | EN

Ecolan Agra® Kalium-sulfaatti

Soveltuu kaliumin ja/tai rikin täydennyslannoitukseen luomuviljelyssä. Kaliumlannoitukseen kasveille, jotka ovat herkkiä kloorille.

Käyttömäärä:

Viitteelliset käyttömäärät viljan viljelyssä 50-100 kg hehtaarille, nurmelle ja marjanviljelyssä 100-150 kg/ha ja juuresten ja vihannesten 150-250 kg hehtaarille. Lannoite tulee sijoittaa sijoituslannoituksessa n. 5 cm etäisyydelle (syvemmälle) siemeniä, koska runsas liukoinen kalium ja sulfaatti voivat aiheuttaa taimipoltetta.

Pääravinnepitoisuudet (% kuiva-aineesta):

kalium (K) 42 %
rikki (S) 18 %
kloori (Cl) < 1%

Jälleenmyynti: Lantmännen