FI | EN

TR 0-40

Ecolan® Infra TR kevytkiviaines

Ecolan Infra® TR kevytkiviaines on rakeinen luonnonhiekkaa ja -soraa sekä murskeita kevyempi maarakennuksen materiaali. Se valmistetaan teollisuuden sivutuotteista. Tärkeimpinä raaka-aineina ovat lento- ja pohjatuhkat. 

TR kevytkiviaineksella maarakentaja voi korvata tie- ja kenttärakenteessa routaeristeenä käytetyn luonnonhiekkakerroksen. Eristävänä ja kevyenä materiaalina se tuo etua paitsi toimivana rakenteena, myös säästöinä materiaalin kuljetuksissa ja rakentamisessa. Tuotteen käsiteltävyys on hyvä rakentamisen kaikissa vaiheissa; kuljetuksessa, varastoinnissa ja täytöissä.  

Tuote on CE-merkitty ja täyttää MARA-asetuksen vaatimukset ja on käytettävissä sen määrittelemiin maarakentamisen kohteisiin: väylien ja kenttien rakennekerroksiin sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteisiin.


RAAKA-AINEET:

Lentotuhka, pohjatuhka


TUOTETIEDOT:

Raekoko.................................................... 0-40 mm
Raemuoto.................................................. pyöristynyt
Irtotiheys .................................................. 1,0–1,1 t/m3
Tiivistetty rakenne-rtr paino ..................... 1,3–1,4 t/m3
Lämmönjohtavuus ................................... 0,5–0,6 W/Km
Vedenläpäisevyys .................................... 2,5x10-4 m/s
Tiivistymiskerroin...................................... 0,8
Kantavuusmoduuli ................................... 65–75 MN/m2
Vastaavuuskerroin (routamitoitus) ........... 2
Tiivistyskerrat (7 t täryjyrä) ...................... 6–8
Kerralla tiivistettävä kerros........................0,6 m
Kitkakulma................................................ 40—45
Vedenimeytymiskorkeus........................... 0,35 m

 

Näe ero!

fill-R
0.0t
Sora
0.0t

Oheiset lukemat ovat viittellisiä. Laskuri vertaa rakenteita routamitoituksen perusteella. Valkoinen alue kuvaa kaivumaan osuutta.

Ekologinen

Valmistetaan teollisuuden sivutuotteista, turvallinen ympäristölle.

Putkitäyttö tierakenteessa (kuva)

Eristävä

Parempi eristävyys vähemmällä materiaalin määrällä.

Kevyenliikenteenväylä (kuva)

Kevyt

Säästää kuljetuksissa, käytännöllinen käsitellä.

Mitoitusohje (pdf)