Sivuvirtojen vastaanottopalvelu

Lue lisää

Ohjaa sivuvirtasi meille ja ole mukana aidossa kiertotaloudessa

Vastaanottopalvelu on huoleton ratkaisu, jolla teollinen sivuvirta saadaan hyötykäyttöön kustannus- ja materiaalitehokkaalla tavalla.

Otamme vastaan raaka-aineiksi sopivia tuhkia ja muita sivutuotteita lannoitteiden ja maarakennusmateriaalien valmistukseen. Palvelut kattavat huolintaketjun kokonaisvaltaisesti.

Teollisuuden sivuvirtojen vastaanotto

Hyödynnämme lämmön- ja sähköntuotannon sivuvirtoina syntyviä lento-, arina- ja pohjatuhkia märkänä tai kuivana. Polttoaineiden on oltava pääosin puuta ja turvetta tai kivihiiltä.

Vastaanottoon voi tarjota myös erilaisia teollisuuden sivuvirtoja mm. kalkkeja ja kuonia. Raaka-aineiden käyttöä kehitetään jatkuvasti uusissa ravinnekierto- ja uusiomateriaaliratkaisuissa.

Kuljetukset

Vastaanottopalveluun voidaan sisällyttää kuljetus energialaitokselta tehtaille materiaalin siirtoon soveltuvalla kalustolla. Kuljetusmenetelmä valitaan materiaalin ominaisuuksien sekä kuormaus- ja purkumenetelmien mukaisesti tarpeeseen sopivaksi.

Kysy myös vaihtokonttiratkaisuista lämpölaitosten tarpeisiin!

Laadunvalvonta ja analyysit

Materiaalien laadunvalvonta on tärkeä osa sivuvirtojen teollista hyötykäyttöä. Materiaali ohjataan eri käyttökohteisiin syntypaikalla ja vastaanotossa kerättävien näytteiden analyysien perusteella.

Analyysitulosten toimitus

Analyysitulosten toimittaminen tuhkan tai muun sivuvirran tuottajan käyttöön voidaan sisällyttää palveluun.

Vuosiraportointi

Vuosiraportti hyötykäyttöön toimitetuista sivutuotteiden määristä ja niiden laadusta voidaan sisällyttää palveluun.

Rekisteröinnit

Palveluun kuuluu tuki viranomaisvaatimusten täyttämisessä mm. omavalvontasuunnitelman, toiminnan aloitusilmoituksen ja Ruokavirastolle tehtävän vuosiraportoinnin osalta.

Ota yhteyttä niin selvitetään yhteistyömahdollisuudet sivuvirtojenne hyödyntämisessä!

Henry Mantsinen
Henry Mantsinen+358 44 797 5015

Liiketoimintapäällikkö
Ecolan Silva® tuhkaravinteet ja lannoituspalvelut
etunimi.sukunimi [at] ecolan.fi